Phân biệt trứng cũ, mới

Bạn có thể kiểm tra trứng mới đẻ trong ngày hay trứng đã cũ bằng cách thả trứng vào dung dịch nước muối 10% (có thể đựng nước muối trong một ca nước nhỏ mang theo ra chợ). Cách nhận biết như sau:

– Trứng mới đẻ trong ngày: Nếu trứng chìm ngay xuống đáy khi thả vào dung dịch nước muối 10%.

– Trứng đẻ từ 3-5 ngày: Nếu trứng lơ lửng trong dung dịch nước muối 10%.

– Trứng đẻ quá 5 ngày: Nếu trứng nổi trên mặt dung dịch nước thử.

E – food

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s