Danh bạ trang web học nấu ăn – làm bánh

http://titonhito0809.wordpress.com/2010/10/03/banh-m%E1%BB%B3-vi%E1%BB%87t-nam/

http://gocbepcuatoi.blogspot.com/2011/05/cac-loai-kem-trang-tri-banh.html

http://kiwisite.net/banh-va-hoa

– Làm bánh bông kem USA : http://www.wilton.com

– http://afamily.vn

http://lelanvn.com/

Web của chị Liên ròm

Web của Kiwi

– Web nhà Huyền

Web Khai tâm

Web kiwi

Vũ điệu bếp

http://www.lanvaobep.org/

http://mickeybee.wordpress.com

http://my.opera.com/CakesondemandbyDuriana/blog/

http://baobinhbep.wordpress.com/

http://gausoi.wordpress.com/

http://www.cooking4kid.com/gioi-thieu

http://dodungnhabep.wordpress.com/about/

http://www.khuonbanh.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s